Změna doby lovu na MP revírech

21.2.2018

Změna doby lovu na MP revírech

V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla publikována ve sbírce zákonů pod č. 25/2018 Sb. v částce 14, která vyšla dne 19. 2. 2018. Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, to znamená od 1. 4. 2018.

Na revírech pstruhových zůstávají denní doby lovu ryb beze změny.