Zpráva odboru čistoty vod a životního prostředí

28.3.2024

Důvody a smysl „Rybářského informačního systému“ v rybářské praxi.

                Aby rybářský svaz, jako hlavní uživatel rybářských revírů v republice mohl hájit své zájmy, tak potřebuje mít fakticky celoplošný zdroj informací z terénu. Zde se budu orientovat hlavně na to, co se týká věcí, které řeší odbor čistoty vody a životního prostředí.  A naším cílem je, aby doslova každý rybář, který má vztah ke své zálibě, se stal informátorem o skutečnostech, které ohrožují naše zájmy. Stručně shrnuto jsou to skutečnosti, mající charakter havárie v kvalitě vody. Obvykle je voda pouhým pohledem znečistěná, páchnoucí a mohou být viděny i uhynulé, nebo nenormálně se chovající ryby. Pokud rybář zjistí tuto skutečnost, měl by o ní bezprostředně informovat místně příslušný vodoprávní orgán, Českou inspekci životního prostředí, hasiče anebo policii.  Pokud nebude mít potřebné kontakty (počítá se s tím, že rybáři budou výhledově těmito kontakty vybaveni), aby se alespoň obrátil na sekretariát Územního svazu (602295116, 602208376) a sdělil, o jakou vodu se jedná a kde je to vidět. Obdobně se dá informovat i o skutečnostech, kde se jedná o z hlediska zájmů rybářů neodpovídající nakládání s vodou.  Vypouštění vodních nádrží, nepřiměřené odběry vody, ucpávání rybích přechodů a podobně. Kontakty jsou na adresu: ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6.  Telefony:  Pro havárie 731 405 313, zde je trvalá služba, osobní: 233 066 111.  Email je ph.podatelna@cizp.cz.  Další informace jsou dohádatelné na www.cizp.cz kliknout nahoře na KONTAKTY. Na další stránce, co se rozbalí, kliknout vpravo v modrém obdélníku na OI PRAHA nebo HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ. Po rozkliknutí OI Praha, se rozbalí celý oblastní inspektorát všech pracovníků podle abecedy, včetně příslušných oddělení. Po rozkliknutí HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ se rozbalí všechna pohotovostní čísla na všechny oblastní inspektoráty po celé republice. Na ty je možné volat 24 hodin denně.

                Za hlavní problém z hlediska zasílání informací jsou skutečnosti o výskytu predátorů. Jen pro zajímavost, tak výpočet škody se provádí na základě dané metodiky. Ta je dána výhradě jen podle množství zkonzumovaných ryb, nutných na přežití daného jedince. To je jen doslova okrajová škoda, ale ochrana přírody to takhle prosadila. Jen pro zajímavost škody způsobené predátory, tedy kormorány, vydrami, volavkami a norky sledujeme od roku 2009. Ty se pohybovaly od 6,144.500 do 12,273.125 korun.  Je to dle ceníku, který se dlouho nemění a bez DPH. A přes tato omezení tak nám takovéto škody nevzniknou žádnou havárií ani rybářskými „pochybeními“. Abychom se mohli úspěšněji bránit, potřebujeme registrovat každý měsíc v roce skutečnosti o těchto predátorech. A ty potom předkládat na jednáních s představiteli ochrany přírody.  Jedině průběžně dodávanými skutečnostmi a tím i vyčíslenými škodami máme naději prosadit alespoň nějakou úhradu škod a nebo ztlumení nepřiměřených forem ochrany těchto živočichů.

                Informace o zjištěných skutečnostech ať rybáři posílají, pokud možno bezprostředně. Je možné je zaslat či zatelefonovat na výše uvedená čísla sekretariátu svau, nebo raději emailem na adresu: muzik@rybaripraha.cz , nebo vintr@rybaripraha.cz. Eviduje je i předseda OČVŽP Jaroslav Poupě na adresu jar.poupe@seznam.cz.

                Pokud máme zájem snížit zbytečné ztráty na rybách predátory, tak se fakticky bez celoplošné spolupráce všech rybářů a na všech úrovních neobejdeme. Snad se to podaří, i, když to asi nebude hned, ale přesto všem, kteří se do aktivit zapojí, předem děkujeme.

                                                                                                   Odbor čistoty vody a životního prostředí