Návrat na úvodní stránku

Zájezdy pořádané MO Smíchov

Přihlášky se přijímají v kanceláři organizace.

Upozornění:
Vzhledem k evidenci počtu osob a omezenému počtu místenek je bezpodmínečně nutné, aby se každý zájemce osobně přihlásil v kanceláři a složil zálohu ve výši 100,-Kč za osobu. O délce zájezdu v daný termín rozhoduje vedoucí zájezdu s ohledem na ostatní účastníky, jejich fyzický stav, na počasí a pod. Obvyklá doba odjezdu z místa konání je 15 hodin. Čas odjezdu je závazný pro všechny účastníky.

Vedoucí zájezdů

Ing. Meluzin František, 723 033 221, všední den 974 838 358

Akce, plán na rok 2023 ještě není schválen

Termín Odjezd Kam Poznámka
       
       
       

NA VŠECHNY TYTO REVÍRY PLATÍ PRAŽSKÁ POVOLENKA :)

Zájezd 23.4.2016

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14