Návrat na úvodní stránku

Poplatky v roce 2021

Členské poplatky

Druh Děti do 15 let Mládež 16-18 let Dospělí
Zápisné 5,- 50,- 200,-
Členská známka 100,- 200,- 500,-
  • Za zpracování agendy člena vybíráme manipulační poplatek 10,-Kč
  • V případě požadavku na zaslání dokladů poštou je třeba připočítat náklady na poštovné jako cenné psaní (bezpečnostní obálka +Cenné psaní +pojištění) v současnosti to je 74,-Kč.

Členské příspěvky musí být zaplaceny nejpozději do konce dubna. Nezaplacením v termínu zaniká členství.

Pracovní povinnost

Stanovena na 10 hodin v celkové ceně 350,-

Osvobozeni jsou:

  • děti do 15 let
  • ženy
  • plně invalidní důchodci
  • majitelé průkazu ZTP a ZTPP
  • členové v důchodovém věku narozeni v roce 1957 a méně

Povolenky pro rok 2021

Povolenky Druh Děti do 15 let Mládež 16-18 let Dospělí
Mimopstruhová ÚS města Prahy 300,- 500,- 1100,-
Pstruhová ÚS města Prahy 300,- 500,- 1100,-
Mimopstruhová Celosvazová 650,- 1400,- 2550,-
Pstruhová Celosvazová 700,- 1500,- 2600,-
Mimopstruhová Celorepubliková 3600,-
Pstruhová Celorepubliková 3700,-

Našim dlouhodobým aktivním členům narozených v roce 1945 a starším přispíváme 50% z ceny povolenky ÚS města Prahy. Tento benefit není nárokový, za aktivitu se považuje i účast na členské schůzi.

Přehledy o úlovcích odevzdejte nejpozději do 15 dnů skončení jejich platnosti řádně vyplněné z obou stran (i pokud jste si žádnou rybu neponechali), Pro členy, kteří nesplní svoji povinnost a v termínu neodevzdají řádně vyplněnou povolenku k lovu se navyšuje brigádnická povinnost o 3 hodiny, s možností úhrady 100,- Kč.

Ceny všech povolenek pro členy ČRS a MRS