ODLOŽENÁ ČLENSKÉ SCHŮZE

12.7.2021

Z důvodů mimořádných opatření jsme byli nuceni dočasně odložit konání členské schůze. Nový termín byl výborem MO stanoven vzhledem neustále se měnícím podmínkám na 8. září v 17,00 před kanceláří MO.

Předběžný program schůze:

  1. Zpráva o činnosti od poslední schůze
  2. Zpráva o hospodaření
  3. Rozpočet na další období
  4. Kooptace nových členů výboru a dozorčí komise
  5. Zpráva dozorčí komise
  6. Diskuze
  7. Usnesení
  8. Závěr

Občerstvení nebude zajištěno.